Angļu valodas kursu a1 līmenis

Palīgkolonna

Vislabāk sākt ar šo kolonnu!

Words from A1 level, introductionA1 līmeņa vārdi, ieskats
She sings grupā. There are 5 people in the band. Viņa dzied in a band. Grupā ir 5 cilvēki.
They maksā too much! 1000 euros, are they crazy? Tie cost pārāk daudz! 1000 eiro, vai viņi ir traki?
Mice love sieru. I love cheese too, so I am a mouse. Pelēm garšo cheese. Man arī garšo siers, tāpēc es esmu pele.
This is her credit-karte.Tā ir viņas kredīt-card.
He will be atpakaļ on Tuesday.
Viņš būs back otrdien.
I will work until they ierodas. Es strādāšu, kamēr viņi arrive.
Put it on the shelf augšā. Uzliec to uz plaukta above.
We will leave pēc lunch. Mēs dosimies prom after pusdienām.
Nothing can replace the smell of freshly baked maizes. Nekas nevar aizstāt svaigi ceptas bread smaržu.
I like to sleep gultā. Man patīk gulēt in the bed.
I don’t like this dress, it is too lēta. I prefer the expensive one. Man nepatīk šī kleita, tā ir pārāk cheap. Es dodu priekšroku dārgajai.
We were flying virs the clouds. Mēs lidojām above mākoņiem.
Visi horses are animals, but not all animals are horses. All zirgi ir dzīvnieki, bet ne visi dzīvnieki ir zirgi.
Fry the potatoes sviestā not in the oil. Cep kartupeļus in the butter, nevis eļļā.
He works kā a cashier. Viņš strādā as kasieris.
She had no money, lai nopirktu the ring. Viņai nebija naudas to buy gredzenu.
He’s my brālis and I have just one brother. Viņš ir mans brother un man ir tikai viens brālis.
She was dressed zilā. Her jacket and pants were blue. Viņa bija ģērbusies in blue. Viņas jaka un bikses bija zilas.
We have pauze now, we can rest now. Mums tagad ir break, mēs varam tagad atpūsties.
Parasta illness is cold. A common slimība ir saaukstēšanās.
He has pain in his left rokā, not the right arm. Viņam sāp kreisā arm, nevis labā roka.
She was drinking tea pēcpusdienā. Viņa dzēra tēju in the afternoon.
Vienmēr lock your car. Always! Always aizslēdz savu mašīnu. Vienmēr!
I usually go to school ar riteni. Es parasti dodos uz skolu by bike.
Please sagriez this onion and don’t cut your finger. Lūdzu, cut šo sīpolu un neiegriez sev pirkstā.
Do you want to say jebko? Vai tu vēlies anything teikt?
Riga is Latvia’s galvaspilsēta. Oslo is Norway’s capital. Rīga ir Latvijas capital. Oslo ir Norvēģijas galvaspilsēta.
It is apbrīnojami, isn’t it? Tas ir amazing, vai ne?
Today is my dzimšanas diena, I am getting older. Šodien ir mana birthday, es kļūstu vecāka.
His name is Blue because he is zilā color. Viņa vārds ir Blue, tāpēc ka viņš ir in blue krāsā.
Life in a big pilsētā is not the same as in a small town. Dzīve lielā city nav tāda pati kā mazpilsētā.
Mana atbilde to your question is: "no". Do you like this answer? No!My answer uz tavu jautājumu ir: "nē". Vai tev patīk šī atbilde? Nē!
The carpet was tīrs not dirty. Paklājs bija clean, nevis netīrs.
Her results are labāki than mine. Viņas rezultāti ir better nekā mani.
Her name day is augustā. Viņas vārda diena ir in August.
In China, I got kultūras shock. Ķīnā es dabūju a culture šoku.
This is my work dators not home computer. Please, don’t touch it. Šis ir mans darba computer, nevis mājas dators. Lūdzu, neaiztiec to.
There were two kaķi. One kaķis was grey and the other cat was black. Tur bija divi cats. Viens cat bija pelēks, bet otrs kaķis - melns.
There is an event taking place city centrā.In the pilsētas centre notiek pasākums.
It's freezing auksts. No, now it is not cold. Ir ļoti cold. Nē, tagad nav auksts.
The cats don't like mazgāties, because the water in the bath is wet. Kaķiem nepatīk to bath, jo ūdens vannā ir slapjš.
Five years atpakaļ I was just thirteen years old. Piecus gadus ago man bija tikai trīspadsmit gadi.
These shoes aren’t lielas enough, they are tight. Šīs kurpes nav pietiekoši big, tās ir pa ciešu.
Atnes me my wallet and then bring me my bag. Bring man manu maku, un tad atnes man manu somu.
He is so garlaicīgs, his only interest is sports. Viņš ir tik boring, viņa vienīgā interese is sports.
You izvēlies, I can’t decide. No you choose, I can’t decide either! Tu choose, es nevaru izlemt. Nē, tu izvēlies, Es arī nevaru izlemt!
Do you have kādas books for sale? Vai jums pārdošanā ir any grāmatas?
I like ābolu juice.Man garšo apple sula.
What are you going to cook for dinner? I gatavošu lasagna. Ko tu gatavosi vakariņās? Es will cook lazanju.
I forbid ikvienam to touch it.Es aizliedzu anyone to aiztikt.
Do you like alus? No, the beer is bitter.Vai tev garšo beer? Nē, alus ir rūgts.
I būs 18 soon.Man drīz will be 18 gadu.
These putni don’t fly, but run very fast. Šie birds nelido, bet skrien gan ļoti ātri.
Pareizā answer is this. Unfortunately, your answer is incorrect. The correct atbilde ir šī. Jūsu atbilde diemžēl nav pareiza.
This car is melna not dark blue. Šī mašīna ir black, nevis tumši zila.
Bunnies love burkāni. I wonder why are they not orange?Zaķiem garšo carrots. Nez kāpēc tie nav oranži?
Please izpildi this task. After you complete it you can go. Lūdzu, complete šo uzdevumu. Pēc tā izpildīšanas tu vari iet.
We have a two-room dzīvoklis.Mums ir divistabu apartment.
Please pārbaudi your work before handing it in. Did you check it?Lūdzu check savu darbu pirms to nodot. Vai tu pārbaudīji?
He likes to go uz pludmali to swim. Viņam patīk iet to the beach peldēties.
Don’t write zem this line. Write above it! Neraksti below šīs līnijas. Raksti virs tās!
He walked pāri the field. Viņš gāja across laukam.
Have I got saaukstēšanās? No, this is not cold, it is another illness. Vai man ir a cold? Nē, tā nav saaukstēšanās, tā ir cita slimība.
Stay aiz me, not before me. Stāvi behind manis, nevis pirms manis.
Take of your drēbes, you need to take a bath. Novelc savas clothes, tev jāiet vannā.
I like to wear mēteļus. Do you also like coats? Man patīk valkāt coats. Vai jums arī patīk mēteļi?
The kids were playing bumbu. Bērni spēlēja ball.
I piedzimu in Canada but grew up in Australia. Es was born Kanādā, bet uzaugu Austrālijā.
I met her pie the cinema. Es satiku viņu at kinoteātra.
Mazulis wants to eat. The baby grib ēst.
Today is slikts weather, it is snowing. Šodien ir bad laiks, snieg sniegs.
I need to make some pārmaiņas in my life. What will you change? Man vajag dažas changes manā dzīvē. Ko tu mainīsi?
Viss that I want is peace and quiet. All, ko es gribu ir miers un klusums.
I like Nike zābaki. Man patīk Nike boots.
Normally people sleep guļamistabā. Parasti, cilvēki guļ in the bedroom.
Nesāt a baby in arms is a hard job. It is much easier to carry the remote control. To carry bērniņu rokās ir smags darbs. Nēsāt tālvadības pulti ir daudz vieglāk.
She looked very garlaikota, this lesson was not her favorite. Viņa izskatījās ļoti bored, šī nebija viņas mīļākā stunda.
Do you tici in God? Vai tu believe Dievam?
Milk maksā 1,19 euro. Piens cost 1,19 eiro.
She is the youngest in her klasē. Viņa ir jaunākā savā class.
Yesterday two kids robbed banku.Vakar divi bērni apzaga a bank.
It costs aptuveni $10 . Tas maksā about 10 dolārus.
I want kļūt a teacher. Es gribu to become par skolotāju.
I sat down starp Dana and Julia. Es apsēdos between Danu un Jūliju.
Are you aizņemts tonight? No, for you I’m never busy. Vai tu esi busy šovakar? Nē, priekš tevis es nekad neesmu aizņemts.
There is bread un sausage on the table.Uz galda ir maize and desa.
Leaves are falling rudenī. Lapas krīt in the fall.
We went to kafejnīcu to drink coffee. Mēs devāmies uz a cafe, lai padzertu kafiju.
This raksts is brand new, this is article is from today. Šis article ir pavisam jauns, šis ir šīs dienas raksts.
Please, nāc, don’t be afraid. Come!Lūdzu, come, nebaidies. Nāc!
I want labot my test. You can correct it tomorrow. Es gribu to correct savu pārbaudes darbu. Tu vari to izlabot rīt.
Pulkstenis is broken. Yes, but did you wash the clock?The clock ir sabojājies. Jā, bet vai jūs mazgājāt pulksteni?
The school starts rudenī. Skola sākas in autumn.
7 krēslus for six people, please. Why the extra chair? 7 chairs priekš 6 cilvēkiem lūdzu. Kāpēc papildus krēsls?
He is the best aktieris of the year.Viņš ir gada labākais actor.
Sāciet on page 11. Begin 11 lapaspusē.
This is a dark brūna shoe polish. I have also a black one.Šī ir tumši brown kurpju smēre. Man ir arī melna.
Can you piezvanīt/pasaukt your sister? No need to call, she’s already here. Vai tu vari to call savai/u māsai? Nav vajadzības zvanīt/saukt, viņa jau ir šeit.
Ask your teacher’s padomu. Jautā sava skolotāja advice.
He is my draugs and I am his girlfriend. Viņš ir mans boyfriend un es esmu viņa draudzene.

pārējie līmeņi + gramatika

Angļu Valodas Kursi A2 līmenis
Angļu Valodas Kursi B1 līmenis
Angļu Valodas Kursi B2 līmenis
Angļu Valodas Kursi C1 līmenis
Angļu Valodas Kursi Biznesa Angļu Valoda
Angļu Valodas Kursi Angļu Valodas Gramatika

Vai tu vēlies dažas pārmaiņas savā dzīvē? Vai vēlies prast pateikt kaut ko angliski? Tad sāc šeit un tagad ar angļu valodas kursu a1 līmeni. Šis materiāls vislabāk derēs kādam, kam vēl nav priekšzināšanu. Teikumi ir ļoti viegli un tas ļoti palīdz atcerēties jaunos vārdus.

Šeit ir 100 teikumi, pārējie teikumi ar A1, A2, B1, B2, C1 un biznesa angļu valodas vārdiem ir pieejami iegādei. Cena par katru līmeni €5,00. Kopā ir ap 5,000 vārdu, kas iekļauti teikumos tā, lai tos būtu vieglāk iegaumēt. Mazs piemērs ar teikumiem ar A1 līmeņa vārdiem: piemers.xlsx, pilnajā versijā ap 1000 teikumu.

Ja tu vēlies kaut ko noskaidrot vai iegādāties visus attiecīgā līmeņa teikumus, lūdzu sazinies, izmantojot norādīto e-pastu, telefonu vai kontaktu formu.

Lai labāk iegaumētu jaunos vārdus, iesaku tev lasīt teikumus tik daudz reižu, kamēr zini tos no galvas. Vārdu izrunu tu vari trenēties gan šeit: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/, gan kopā ar mani, kas ir pat labāk.

Ir pieejamas angļu un citu valodu privātstundas. Lūdzu raksti, ja tevi tas interesētu.

Noteikti dalies ar šo lapu un iesaki to, tāpēc ka angļu valoda jāzina visiem.

Pirkumu grozs