Angļu valodas kursu c1 līmenis

Palīgkolonna
Vislabāk sākt ar šo kolonnu!
This tax should be abolished. We can’t atcelt all taxes!Šis nodoklis būtu jāatceļ. Mēs nevaram abolish visus nodokļus!
Some medics want to refuse no aborta veikšanas. Daži mediķi vēlas atteikties to do abortion.
Repeated prombūtnes from school may result in your expulsion. Atkārtotas absences skolā var izraisīt jūsu izraidīšanu.
I biju prom due to my health condition.
Es was absent veselības stāvokļa dēļ.
She said she saw how you took my cake. Of course, this is not true, cik absurdi. Viņa teica, ka redzēja, kā tu paņēmi manu kūku. Protams, tā nav taisnība, what an absurd.
Russia ir pārpilna of natural resources. Krievija has an abundance ar dabas resursiem.
Ļaunprātīgi izmantot someone is not nice. To abuse kādu nav jauki.
But tas ir ļaunprātīgi to ask me to clean my room! Bet this is abuse uzdot man tīrīt savu istabu!
He studied at the National akadēmijā of Sciences. Viņš studēja Nacionālajā Zinātņu Academy.
Long exposure to the sun var paātrināt the aging process.Ilgstoša saules iedarbība can accelerate novecošanās procesu.
Please confirm pieņemšanu of this wedding invitation by Monday, June 22nd.Lūdzu, apstipriniet šī kāzu ielūguma acceptance līdz pirmdienai, 22. jūnijam.
The remote desert area ir sasniedzams only by helicopter.Attālais tuksneša apgabals is accessible tikai ar helikopteru.
If this works, it will be a major sasniegums.Ja tas izdosies, tas būs liels accomplishment.
We acted saskaņā with my parents’ wishes.Mēs rīkojāmies in accordance ar manu vecāku vēlmēm.
We have to discover his plans and act attiecīgi.Mums ir jāatklāj viņa plāni un accordingly jārīkojas.
Their lack of atbildības has corroded public respect.Viņu accountability trūkums ir korozējis sabiedrības cieņu.
Someone who is atbildīgs is completely responsible for what they do.Kāds, kurš ir accountable, ir pilnībā atbildīgs par savu darbību.
By investing wisely she uzkrāja a fortune.Gudri ieguldot, viņa accumulated bagātību.
The uzkrāšana of wealth is not an easy task or is it?Bagātības accumulation nav viegls uzdevums vai arī ir?
There was a hint of apsūdzība in her voice.Viņas balsī bija dzirdama accusation.

pārējie līmeņi + gramatika

Angļu Valodas Kursi A1 līmenis
Angļu Valodas Kursi A2 līmenis
Angļu Valodas Kursi B1 līmenis
Angļu Valodas Kursi B2 līmenis
Angļu Valodas Kursi Biznesa Angļu Valoda
Angļu Valodas Kursi Angļu Valodas Gramatika

Ja Tev ir angļu valodas c1 līmenis, tad tu bez pūlēm saproti sarežģītas un garas runas un tekstus un pat spēj uztver zemtekstu. Aiziet, sākam kursu!

Visi teikumi ar A1, A2, B1, B2, C1 un biznesa angļu valodas vārdiem ir pieejami iegādei. Cena par katru līmeni €5,00. Kopā ir ap 5,000 vārdu, kas iekļauti teikumos tā, lai tos būtu vieglāk iegaumēt. Mazs piemērs ar teikumiem ar A1 līmeņa vārdiem: piemers.xlsx, pilnajā versijā ap 1000 teikumu.

Ja tu vēlies kaut ko noskaidrot vai iegādāties visus attiecīgā līmeņa teikumus, lūdzu sazinies, izmantojot norādīto e-pastu, telefonu vai kontaktu formu.

Lai labāk iegaumētu jaunos vārdus, iesaku tev lasīt teikumus tik daudz reižu, kamēr zini tos no galvas. Vārdu izrunu tu vari trenēties gan šeit: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/, gan kopā ar mani, kas ir pat labāk.

Ir pieejamas angļu un citu valodu privātstundas. Lūdzu raksti, ja tevi tas interesētu.

Noteikti dalies ar šo lapu un iesaki to, tāpēc ka angļu valoda jāzina visiem.

Pirkumu grozs