Angļu Valodas Kursi Visiem

                Šeit jebkurš var iemācīties angļu valodu ātri, ērti un viegli.

 

Valodu skolas apraksts

Nodrošinām valodas mācības pieaugušajiem, jauniešiem un bērniem.

Mums ir plaša pieredze dažādu valodu mācību projektu izpildē, piedāvājot apgūt 5 dažādas valodas grupās, un vēl plašāks ir individuālo nodarbību klāsts.

Valodu mācības piedāvājam gan privātpersonām, gan uzņēmumiem.

Piedāvājam angļu, vācu, norvēģu, zviedru, krievu valodas kursus.

Nodarbības vada pieredzējuši vietējie pasniedzēji.

Mācības notiek, izmantojot unikālo Mierīgo mācību metodi, kas ir ļoti efektīva.

Mēs zinām, ka jums vissvarīgāk ir iemācīties runāt. Mūsu Mierīgā mācību metode ir balstīta uz komunikāciju. Tā ļaus jums ātri un viegli apgūt, gramatiski pareizu, komunikāciju reālās dzīves situācijās.

Šī metode ir efektīva itin visiem, jo ievērojami palielina valodas apguves tempu, turklāt tā ir ļoti aizraujoša.

 

Lai patīkama mācīšanās!
Angļu Valodas Kursi

https://www.lilu-languages.com

Drosme - Courage

 

Reiz, no kāda ciema, ceļā devās trīs vīri, jo viņi gribēja izpētīt pasauli.

Once, from a village, three men left because they wanted to explore the world.


Viņi gāja ilgu laiku, līdz nonāca pie augstas sienas.

They walked for a long time until they reached a high wall.


Siena bija tik augsta, ka tai pāri pārrāpties nebija iespējams.

The wall was so high that it was impossible to climb over it.


Tuvumā neauga koki, tādēļ viņi nevarēja pagatavot trepes, lai pārrāptos sienai pāri.

There were no trees growing nearby, so they could not make stairs to climb over the wall.


Viņi mēģināja izsist sienā caurumu, tomēr siena izrādījās pagatavota no ļoti izturīga materiāla un izsist tajā caurumu nebija iespējams.

They tried to punch a hole in the wall, but the wall turned out to be made of very durable material and it was not possible to punch a hole in it.


Tad viņi izlēma iet virzienā pa labi, jo cerēja atrast kādu iespēju tikt sienai pāri.

Then they decided to go to the right, hoping to find a way to get over the wall.


Pēc vairāku dienu iešanas, viņi atkal nonāca vietā, no kuras bija sākuši iet.

After walking for several days, they returned to the place where they had started.


Tas, kas bija aiz sienas, joprojām palika noslēpums.

What was behind the wall still remained a mystery.


Tad viņi devās mājās, tomēr ar to vēl šis stāsts nebeidzas.

Then they went home, but that's not the end of this story.


Divi no šiem vīriem atkal un atkal atgriezās pie sienas.

Two of these men returned to the wall again and again.


Pagāja laiks un viņi saprata, kā sienu var pārvarēt.

Time passed and they realized how the wall could be overcome.


Viņi saprata, ka siena patiesībā ir viņu bailes no nezināmās pasaules aiz tās.

They realized that the wall was actually their fear of the unknown world behind it.


Tiklīdz viņi to saprata, tā uzreiz sienā parādījās trepes un viņi itin viegli uzrāpās pa tām.

As soon as they understood it, stairs immediately appeared on the wall and they climbed them very easily.


Viens no viņiem atkal nokāpa lejā, devās mājās un nekad vairs neatgriezās pie sienas.

One of them came down again, went home and never came back to the wall.


Otrs pārrāpās sienai pāri un nekad vairs neatgriezās ciemā.

The other climbed over the wall and never returned to the village.


Viņš kļuva laimīgs un veiksmīgs, jo nenobijās no tā, ko ieraudzīja.

He became happy and successful because he was not afraid (did not become afraid) of what he saw.


Tas, ko viņi ieraudzīja otrpus sienai, ir noslēpums, ko kādu dienu atklāsi, kad pats uzkāpsi savas sienas pašā augšā.

What they saw on the other side of the wall is a secret you will one day discover when you climb to the very top of your wall.


---

Nebaidies, uzdrošinies, nepadodies!

Don't be afraid, dare, don't give up!

Pirkumu grozs