Angļu Valodas kursi:
evolūcija - evolution

No matter how much planning you do, one tiny mistake, one moment of distraction, can end it all in an instant and you know what? That's ok, just move on. Try again and fail again. Things happen for a reason. We are where we are because we were meant to be. Why? Well, don't ask me. Evolution begins long before we can see it. A mistake is not when you try and fail. A mistake is when you don't even try or give up on the first failure. In conclusion, I would like to mention this example: How many times did we fall before starting to walk? Did it stop us then? Not at all! Then why should anything stop us now when we are so much stronger than then?

Neatkarīgi no tā, cik daudz tu plāno, viena sīka kļūda, viens novēršanās mirklis, var visu beigt vienā acu mirklī, un vai zini? Tas ir labi, vienkārši dodies tālāk. Mēģini atkal un kļūdies atkal. Lietas notiek, jo tam ir iemesls. Mēs esam tur, kur mēs esam, jo mums tur bija paredzēts būt. Kāpēc? Nu, neprasi man. Evolūcija sākas ilgi pirms mēs to varam redzēt. Kļūda nav tad, kad tu mēģini un tev neizdodas. Kļūda ir tad, kad tu pat nemēģini vai padodies pie pirmās neveiksmes. Noslēgumā es gribētu pieminēt šo piemēru: Cik reizes mēs nokritām, pirms sākām staigāt? Vai tas mūs toreiz apturēja? Nepavisam nē! Tad kāpēc kaut kam vajadzētu mūs apturēt tagad, kad mēs esam tik daudz stiprāki nekā toreiz?


Pirkumu grozs