Angļu Valodas kursi:
neapmierinātība - frustration


frustration - feeling or expressing distress and annoyance, especially because of inability to change or achieve something.
neapmierinātība - izjūtot vai paužot satraukumu un aizkaitinājumu, it īpaši tāpēc, ka ir nespēja kaut ko mainīt vai sasniegt.


When you are trying to learn something new for example complicated English words or grammar, you can get frustrated or even angry.
Kad tu mēģini iemācīties kaut ko jaunu, piemēram, sarežģītus angļu vārdus vai gramatiku, tu vari kļūt neapmierināts vai pat dusmīgs.

There are many ways to deal with these emotions but I will name the best three:
Ir daudzi veidi, kā tikt galā ar šīm emocijām, bet es nosaukšu labākos trīs:

1. Count till 100
2. Write down or draw your feelings
3. Drink the best drink ever - water

1. Skaiti līdz 100
2. Pieraksti vai uzzīmē savas sajūtas
3. Iedzer visu laiku labāko dzērienu - ūdeni

And if you have some spare time, I can also recommend watching the movie - "ANGER MANAGEMENT".
Un, ja tev ir nedaudz brīvā laika, es varu arī ieteikt noskatīties filmu - "DUSMU TERAPIJA".

FilmaLai tev jauka diena!
Have a nice day!
Pirkumu grozs