Angļu Valodas kursi:
pārņemt, aprīt - to engulf


- Oho, tu esi tik milzīga! Kas tu esi?

- Es esmu Saule. Un tu?

- Es esmu Zeme. Saule, cik reizes tu esi lielāka par mani?

- Es esmu 960 000 reižu lielāka par tevi.

- Kāpēc tu esi tik tālu prom no manis?

- Es negribu tevi sadedzināt. Tāpēc es izvēlējos palikt astoņu minūšu un divdesmit sekunžu attālumā no tevis.

- Ko tu ar to domā?

- Vidējais attālums no manis, Saules, līdz tevij, Zemei, ir aptuveni 150 miljoni km. Gaisma pārvietojas ar ātrumu 300 000 km sekundē, tāpēc, dalot vienu ar otru, tiek iegūtas 500 sekundes - kas ir astoņas minūtes un divdesmit sekundes.

- Vai man būtu jābaidās no tevis?

- Jā, vajadzētu. Diemžēl kādu dienu es tevi apēdīšu. Es turpināšu degt apmēram 130 miljonus gadu. Šajā laikā es paplašināšos līdz tādam izmēram, ka apēdīšu Merkūru, Venēru un tevi.

- Ak, cik žēl. Bet man vēl ir daudz laika, pirms tas notiks.

- Tieši tā! Izbaudi visas saulainās dienas, ko es tev dāvāju, un neuztraucies par nākotni, vismaz ne tagad!


- Wow, you are so huge! Who are you?

- I am the Sun. And you?

- I am the Earth. Sun, how many times bigger than me are you?

- I am 960 000 times bigger than you.

- Why are you so far away from me?

- I don't want to burn you. Therefore I chose to stay eight minutes and twenty seconds away from you.

- What do you mean by that?

- The average distance from me, the Sun, to you, the Earth, is about 150 million km. Light travels at 300,000 km per second so dividing one by the other gives you 500 seconds – which is eight minutes and twenty seconds.

- Should I be afraid of you?

- Yes, you should. Unfortunately, one day I will consume you. I will continue to burn for about 130 million years. During this time I will expand to such a size that I will engulf Mercury, Venus, and you.

- Oh, that's a pity. But hey, I have still a lot of time before that happens.

- Sure you do! Enjoy all of the sunny days that I give you and don't worry about the future, at least not for now!Lai Tev jauka un saulaina diena!

Have a nice and sunny day!

Pirkumu grozs