Angļu Valodas kursi:
rūteris - router

"Be strong! Work. Hold on! I hope you will survive all of this", I whispered to my WiFi signal. But all of this begging was in vain. It just stopped working when my movie reached the point of culmination. Can you imagine how I felt? I took my router, walked to the window, and threw it out. It landed right next to the other 100 routers.

"Esi stiprs! Strādā. Turies! Es ceru, ka tu visu šo izdzīvosi", es čukstēju savam WiFi signālam. Bet visa šī ubagošana bija veltīga. Tas vienkārši pārstāja darboties, kad mana filma sasniedza kulminācijas punktu. Vai jūs varat iedomāties, kā es jutos? Paņēmu savu rūteri, piegāju pie loga un izmetu. Tas piezemējās tieši blakus pārējiem 100 rūteriem.


Pirkumu grozs