Angļu Valodas kursi:
skrien, skrien, skrien! - run, run, run!


Kāpēc tik daudzi skrien, bet es ne?
Why do so many run, but I don't?

Pēdējo reiz skrēju Imantā pirms 10 gadiem.
The last time when I ran was in Imanta 10 years ago.

Es skrēju veselas 4 dienas pēc kārtas. Vai tu spēj tam noticēt? 4 dienas!😂
Jā, es arī tam nespēju noticēt.

I ran for a whole 4 days in a row. Can you believe it? 4 days! 😂
Yes, I can't believe it either.

Dažiem liksies, kas tad tur tik īpašs - 4 dienas, tāds nieks vien ir.
Some will say, what's so special about that - 4 days, that's nothing.

Bet tu vari man ticēt, es atdevu sevi visu, un tas arī ir iemesls tam, kāpēc jau 10 gadus neskrienu.
But you can believe me, I gave all of me, and that's the reason why I haven't run for 10 years.

Un tuvākajā laikā arī neplānoju sākt un arī tev neiesaku, tikai tāpēc, ka to dari tik daudzi!
And I don't plan to start in the nearest future and I don't recommend it to you either, just because so many do it!

Lai Tev superīga diena!
Have a great day!

Pirkumu grozs