Angļu Valodas kursi:
solījums - promise


Ja nav apņemšanās, ir tikai solījumi.
Unless commitment is made, there are only promises.

Solījumi ir tikai solījumi.
Promises are just promises.

Kā saka, solīts makā nekrīt un dažreiz, pat trīs gadus jāgaida. Ja vien tu neesi cilvēks, kas pilda katru doto solījumu. Vai esi?
As they say, promised doesn't fall into the wallet and sometimes has to be waited for three years. Unless you are a person that keeps every promise given. Are you?

Gan solījumi sev, gan citiem ir vienlīdz svarīgi jāpilda. Labāk nesolīt nekā nepildīt solījumu. Turi solījumus!
Both promises to yourself and others are likewise important to be kept. Better not to promise than not to keep a promise. Keep your promises!

Liels paldies par tavu uzmanību!
Thank you very much for your attention!


Pirkumu grozs