Angļu Valodas kursi:
talants - talent

Labrīt!
/Good morning!

Es ticu tam, ka katrs cilvēks ir apveltīts ar īpašu talantu.
/I believe that each person is endowed with a special talent.

Vai tu pieņem šo talantu un izmanto vai arī tu spītīgi atsakies pieņemt to?
/Do you accept and use this talent or do you stubbornly refuse to accept it?

Diez vai šo īpašo dāvanu mums dodot, tās devējs būtu gribējis, lai mēs to noliktu tālā plauktā, kur tā pārklātos ar putekļiem.
/Giving this special gift to us, hardly would the giver want us to put it on a distant shelf where it would be covered with dust.

Ne vienmēr būs tā, ka tu uzreiz sajutīsi lielu laimi un prieku par šo dāvanu.
/It will not always be the case that you will instantly feel great happiness and joy for this gift.

Reizēm tava sirsniņa klusi čukst tev austiņā un gaida, kad tu atradīsi laiku un vietu, kad viņu uzklausīt. Un kad tu ieklausīsies, pasaules troksnis norims un tevi pārņems iekšējs miers un klusums. Tu dziļi ieelposi un sapratīsi, ka nekas vairs nebūs kā agrāk, un ka tu beidzot esi "mājās".
/Sometimes your heart whispers quietly in your ear and waits for you to find a time and place to listen to her. And when you listen, the noise of the world will subside and you will be overwhelmed by inner peace and quiet. You will take a deep breath and realize that nothing will be the same as before and that you are finally "home".

YouTube video links
Pirkumu grozs