Angļu Valodas kursi:
terapija - therapy

Drawing is like therapy and you are the therapist. Can photography do that? You don't have to be a great artist. Just draw anything!

Zīmēšana ir kā terapija, un jūs esat terapeits. Vai fotografēšana to spēj? Jums nav jābūt izcilam māksliniekam. Vienkārši uzzīmējiet jebko!Pirkumu grozs