Angļu Valodas kursi:
viela pārdomām - food for thought

Viela pārdomām - kaut kas, kas prasa nopietnu apsvēršanu.
Food for thought - something that warrants serious consideration

Kurš apgalvojums ir patiesāks?
Which statement is more true?

1. Mēs veidojam savu likteni?
1. We form our destiny?

vai arī
or

2. Liktenis veido mūs?
2. Destiny forms us?


Ja neviens no šiem diviem nav patiess, tad situācija ir diezgan bezcerīga.
If neither of these two is true, then the situation is quite hopeless.

Ja tikai viens no šiem ir patiess, tad kurš un kāpēc?
If just one of these is true then which one and why?

Ja abi ir patiesi, tad kur ir šī bezgalīgā cikla beigu sākums?
If both are true, then where is the beginning of the end of this infinite cycle?
Pirkumu grozs