Visbiežāk uzdotie jautājumi (FAQ)

Vai mācības pieejamas tikai klātienē vai arī online?
Šobrīd visas angļu valodas mācības norit online vidē.

Vai mācības/kursi ir bezmaksas?
Ir daudz materiālu bezmaksas. Iesaku lasīt blogu un skatīties manu YouTube kanālu. Daļa materiāla arī nopērkama. Cenas norādītas pie katra apgūstamā līmeņa.

Vai kursi der arī uzņēmējiem un uzņēmumiem?
Arī uzņēmēji var daudz mācīties no esošajiem materiāliem. Ja nepieciešami papildus materiāli, tad lūdzu jūs sazināties, izmantojot sadaļā kontakti pieejamos saziņas kanālus.

Vai varu palīdzēt ar angļu valodas eksāmenu?
Varam kopīgi apskatīt iepriekšējo gadu eksāmenu materiālus.

Vai ir intensīvie valodas kursi?
Šobrīd intensīvie angļu valodas kursi ir pieejami vakaros un svētku dienās.

Vai ir pieejamas privātstundas?
Privātstundas ir pieejamas agri no rīta, vakaros un brīvdienās.


Ar to arī noslēdzas visbiežāk uzdotie jautājumi (FAQ), bet ja tev vēl ir jautājumi, kam vajadzīgas atbildes, dod ziņu.


P.S. Sāc mācīties jau tagad ar interesantā stāsta palīdzību:

Courage - DrosmeReiz, no kāda ciema, ceļā devās trīs vīri, jo viņi gribēja izpētīt pasauli.

Once, from a village, three men left because they wanted to explore the world.


Viņi gāja, līdz nonāca pie augstas sienas.

They walked until they reached a high wall.


Siena bija tik augsta, ka tai pāri pārrāpties nebija iespējams.

The wall was so high that it was impossible to climb over it.


Tuvumā neauga koki, tādēļ viņi nevarēja pagatavot trepes, lai pārrāptos sienai pāri.

There were no trees growing nearby, so they could not make stairs to climb over the wall.


Viņi mēģināja izsist sienā caurumu, tomēr siena izrādījās pagatavota no ļoti izturīga materiāla un izsist tajā caurumu nebija iespējams.

They tried to punch a hole in the wall, but the wall turned out to be made of very durable material and it was not possible to punch a hole in it.


Tad viņi izlēma iet virzienā pa labi, jo cerēja atrast kādu iespēju tikt sienai pāri. 

Then they decided to go to the right, hoping to find a way to get over the wall.


Pēc vairāku dienu iešanas, viņi atkal nonāca vietā, no kuras bija sākuši iet.

After walking for several days, they returned to the place where they had started.


Tas, kas bija aiz sienas, joprojām palika noslēpums.

What was behind the wall still remained a mystery.


Tad viņi devās mājās, tomēr ar to vēl šis stāsts nebeidzas.

Then they went home, but that's not the end of this story.


Divi no šiem vīriem atkal un atkal atgriezās pie sienas.

Two of these men returned to the wall again and again.


Pagāja pāris dienas un viņi saprata, kā sienu var pārvarēt.

A few days passed and they realized how the wall could be overcome.


Viņi saprata, ka siena patiesībā ir viņu bailes no nezināmās pasaules aiz tās.

They realized that the wall was actually their fear of the unknown world behind it.


Tiklīdz viņi to saprata, tā uzreiz sienā parādījās trepes un viņi itin viegli uzrāpās pa tām.

As soon as they understood it, stairs immediately appeared on the wall and they climbed them very easily.


Viens no viņiem atkal nokāpa lejā, devās mājās un nekad vairs neatgriezās pie sienas.

One of them came down again, went home and never came back to the wall.


Otrs pārrāpās sienai pāri un nekad vairs neatgriezās ciemā.

The other climbed over the wall and never returned to the village.


Viņš kļuva laimīgs un veiksmīgs, jo nenobijās no tā, ko ieraudzīja.

He became happy and successful because he was not afraid (did not become afraid) of what he saw.


Tas, ko viņi ieraudzīja otrpus sienai, ir noslēpums, ko kādu dienu atklāsi, kad pats uzkāpsi savas sienas pašā augšā.

What they saw on the other side of the wall is a secret you will one day discover when you climb to the very top of your wall.


---

Nebaidies, uzdrošinies, nepadodies!

Don't be afraid, dare, don't give up!

Pirkumu grozs